POLITYKA PRYWATNOŚCI STREFY ZAKUPÓW ENEA S.A.

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, jest Administratorem Strefy Zakupów oraz Administratorem Twoich danych osobowych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail esa.iod@enea.pl, pisemnie na adres: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

Dane osobowe, które zbierane są za pośrednictwem formularzy elektronicznych dostępnych na stronach Strefy Zakupów (w tym imię i nazwisko, adresy pocztowe, numery telefonów i adresy e-mail, nr PESEL, a w przypadku nie posiadania numeru PESEL może być przetwarzany numer Dowodu osobistego, numer Paszportu, numer Karty stałego pobytu ) są gromadzone i wykorzystywane przez nas w następujących celach:

  • w celu założenia konta i rejestracji w Strefie Zakupów – na podstawie Twojej zgody
  • w celu zawarcia i realizacji zawartej z Tobą umów sprzedaży energii elektrycznej lub produktów ze Strefy Zakupów, na co składać się mogą czynności takie jak realizacja zamówień, obsługa posprzedażowa (zwroty, reklamacje), wystawianie faktur
  • w celu udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, co jest realizacją Twojego oraz naszego prawnie uzasadnionego interesu
  • w celu przesyłania Newslettera oraz realizacji innych akcji marketingowych, co jest realizacją Twojego oraz naszego prawnie uzasadnionego interesu. Takie informacje przesyłamy oczywiście na podstawie Twojej zgody na komunikację elektroniczną
  • w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem ze Strefy Zakupów, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Gromadzimy także informacje dotyczące interakcji ze Strefą Zakupów i usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Strefy Zakupów oraz dostosowywania jej do potrzeb osób korzystających ze Strefy Zakupów (optymalizacja szybkości, ergonomii i bezpieczeństwa Strefy Zakupów), co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania ze Strefy Zakupów. Ich niepodanie uniemożliwi rejestrację, a co za tym idzie – zakupy.

2. Twoje prawa

Przekazując nam swoje dane osobowe w związku z korzystaniem ze Strefy Zakupów masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.

Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zebranych w celu założenia konta i rejestracji w Strefie Zakupów, co będzie równoznaczne z likwidacją konta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego wcześniej.

W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na adres: esa.iod@enea.pl.

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych do celów marketingowych lub cofnąć zgodę na komunikację elektroniczną w tym celu wysyłając e-mail na adres: esa.iod@enea.pl. Cofnięcie zgody i sprzeciw nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego wcześniej.

Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zebranych w celu założenia konta i rejestracji w Strefie Zakupów, co będzie równoznaczne z likwidacją konta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego wcześniej.  Usunięcie konta jest możliwe poprzez wysłanie stosownego żądania do Enea mi.in. w formie e-mailowej na adres: kontakt@strefa.enea.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: strefa.enea.pl/kontakt.

Jeżeli masz zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku skorzystania przez Ciebie z płatności elektronicznych, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Strefę Zakupów.

3. Subskrypcja Newslettera

W przypadku chęci subskrybowania Newslettera oraz wyrażenia zgody na komunikację elektroniczną w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe. Możesz w każdym czasie zrezygnować z dalszej subskrypcji w sposób wskazany w stopce każdego Newslettera.

4. Jak są chronione Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe chronione są zgodnie z postanowieniami RODO, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.

Wdrożyliśmy rozwiązania, które zapewniają ochronę Twoich danych osobowych. Najważniejsze elementy systemu ochrony danych osobowych to Certyfikat SSL oraz System IT Strefy Zakupów spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.

Jeśli dokonasz zakupu produktów za pośrednictwem Strefy Zakupów, Twoje dane będą udostępnione oznaczonemu w umowie Sprzedawcy w celu realizacji umowy sprzedaży (nie dotyczy to przypadku, w którym za pośrednictwem Strefy Zakupów dokonujesz zakupu energii elektrycznej).

Realizacja płatności odbywa się przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, która staje się administratorem Twoich danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności.

W przypadku zakupu energii elektrycznej, Twoje dane osobowe, zgodnie z prawem zostają udostępnione Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, a mogą zostać również udostępnione naszym Partnerom, jeśli zdecydujesz się na wybór jednej z dodatkowych usług (konkretny Partner zostanie wskazany w wybranej umowy produktowej z usługą dodaną).

Poza wyżej opisanym przypadkiem do przetwarzania Twoich danych gromadzonych za pośrednictwem Strefy Zakupów wykorzystujemy jedynie sprawdzonych przez nas podwykonawców, z których usług korzystamy do utrzymywania funkcjonalności Strefy Zakupów, chyba że posiadamy Twoją zgodę na udostępnienie danych innym podmiotom.

Dostęp do danych osobowych mają tylko nasi wybrani pracownicy oraz pracownicy sprawdzonych przez nas podwykonawców, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje podstawowe dane jako użytkownika Strefy Zakupów będziemy przechowywać aż do czasu, kiedy usuniesz swoje konto. Twoje dane związane z zakupami przechowujemy aż do czasu przedawnienia się roszczeń, który zostanie doprecyzowany w stosownej umowie. Na wypadek ujawnienia się ew. naszych roszczeń przechowujemy Twoje dane do czasu ich przedawnienia. Twoje dane osobowe, których używamy do komunikacji z Tobą, będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

6. Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Strefę Zakupów (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając Strefę Zakupów). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Informacje zawarte w plikach Cookies zbieramy w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi informacyjnej prowadzonej w sieci Internet, w tym lepszego dopasowania naszych komunikatów marketingowych do Twoich potrzeb. Jeśli tego nie chcesz, możesz zmienić odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce i wyłączyć możliwość przyjmowania ciasteczek.

Utworzenie pliku Cookie nie narusza Twojej prywatności – nie jesteśmy w stanie Cię zidentyfikować na ich podstawie. Informacje zawarte w pliku Cookies mogą zostać wykorzystane jedynie przez naszą stronę internetową. Wyłączenie obsługi plików Cookie nie wpływa negatywnie na zawartość lub działanie naszych stron.

Możesz skasować pliki Cookies ze swojego urządzenia po zakończeniu korzystania ze Strefy Zakupów. Informację o tym jak, to zrobić można znaleźć w plikach pomocy przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

7. Zmiana polityki prywatności Strefy Zakupów

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności, w szczególności o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strefy Zakupów. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się na stronie Strefy Zakupów.

8. Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z ochroną danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strefy Zakupów można się skontaktować z nami pod adresem e-mail: esa.iod@enea.pl.