Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i plikach cookies ENEA S.A.

obowiązująca od 4 października 2023r.

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, jest dostawcą Strefy Zakupów oraz Administratorem Twoich danych osobowych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możeszskontaktowaćsię z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: esa.iod@enea.pl, lub pisemnie na adres: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

Dane osobowe, które zbierane są za pośrednictwem formularzy elektronicznych dostępnychna stronach Strefy Zakupów (w tym: imię i nazwisko, adresy pocztowe, numery telefonów i adresy e-mail, nr PESEL, a w przypadku nieposiadania numeru PESEL możebyć przetwarzany numer Dowodu osobistego, numer Paszportu, numer Karty stałego pobytu), numer NIP, numer kontrahenta oraz numer umowy zawartej z ENEA S.A. są gromadzone i wykorzystywane przez nas w następujących celach:

  • w celu założenia konta i rejestracji w Strefie Zakupów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • w celu udostepnienia właściwym Sprzedawcom produktów ze Strefy Zakupów, w celu realizacji czynności takich jak realizacja zamówień, obsługa posprzedażowa (zwroty, reklamacje), wystawianie faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • w celu udzielania odpowiedzi na Twoje pytania i reklamacje dotyczące funkcjonowania Strefy Zakupów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),;
  • w celu przesyłania Newslettera oraz realizacji innych akcji marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),;
  • w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem ze Strefy Zakupów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Gromadzimy także informacje dotyczące interakcji ze Strefą Zakupów i usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Strefy Zakupów oraz dostosowywania jej do potrzeb osób korzystającychze Strefy Zakupów (optymalizacja szybkości, ergonomii i bezpieczeństwa Strefy Zakupów), co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.Podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania ze Strefy Zakupów. Ich niepodanie uniemożliwirejestrację, a co za tym idzie – zakupy.

2. Twoje prawa

Przekazując nam swoje dane osobowe w związku z korzystaniem ze Strefy Zakupów masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a takżeżądania ich usunięcia,ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.Możeszcofnąćzgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zebranych w celu założeniakonta i rejestracji w Strefie Zakupów, co będzie równoznaczne z likwidacją konta. Cofnięciezgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego wcześniej.

W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na adres: esa.iod@enea.pl.

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych do celów marketingowych lub cofnąćzgodę na komunikacjęelektroniczną w tym celu wysyłając e-mail na adres: esa.iod@enea.pl. Cofnięcie zgody i sprzeciw nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego wcześniej.

Jeżeli masz zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.W przypadku skorzystania przez Ciebie z płatności elektronicznych, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatnościpozostająwyłącznie w jego bazie i nie są w żadensposób dostępne lub przechowywane przez Strefę Zakupów.

3. Subskrypcja Newslettera

W przypadku chęci subskrybowania Newslettera oraz wyrażenia zgody na komunikacjęelektroniczną w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe. Możesz w każdym czasie zrezygnować z dalszej subskrypcji w sposób wskazany w stopce każdego Newslettera.

4. Jak są chronione Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe chronione są zgodnie z postanowieniami RODO, ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne. Wdrożyliśmy rozwiązania, które zapewniają ochronę Twoich danych osobowych. Najważniejsze elementy systemu ochrony danych osobowych to Certyfikat SSL oraz System IT Strefy Zakupów spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych. Jeśli dokonasz zakupu produktów za pośrednictwem Strefy Zakupów, Twoje dane będą udostępnione oznaczonemu w umowie Sprzedawcy w celu realizacji umowy sprzedaży (nie dotyczy to przypadku, w którym za pośrednictwem Strefy Zakupów dokonujesz zakupu energii elektrycznej- jeżeli taka możliwość będzie udostępniona). Realizacja płatności odbywa się przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, która staje się administratorem Twoich danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności.

W przypadku zakupu energii elektrycznej (jeżeli taka możliwość będzie udostępniona), Twoje dane osobowe, zgodnie z prawem zostają udostępnione Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, a mogą zostać również udostępnione naszym Partnerom, jeśli zdecydujesz się na wybór jednej z dodatkowych usług (konkretny Partner zostanie wskazany w wybranej umowy produktowej z usługą dodaną).

Poza wyżej opisanym przypadkiem do przetwarzania Twoich danych gromadzonych za pośrednictwem Strefy Zakupów wykorzystujemy jedynie sprawdzonych przez nas podwykonawców, z których usług korzystamy do utrzymywania funkcjonalności Strefy Zakupów, chyba że posiadamy Twoją zgodę na udostępnienie danych innym podmiotom. Dostęp do danych osobowych mają tylko nasi wybrani pracownicy oraz pracownicy sprawdzonych przez nas podwykonawców, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje podstawowe dane jako użytkownika Strefy Zakupów będziemy przechowywać aż do czasu, kiedy usuniesz swoje konto. Twoje dane związane z zakupami przechowujemy aż do czasu przedawnienia się roszczeń, który zostanie doprecyzowany w stosownej umowie. Na wypadek ujawnienia się ew. naszych roszczeń przechowujemy Twoje dane do czasu ich przedawnienia. Twoje dane osobowe, których używamy do komunikacji z Tobą, będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

6. Cookies

Strefa Zakupów wykorzystuje dla swojej działalności pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat ich wykorzystania znajdziesz pod adresem: https://www.enea.pl/pl/polityka-cookies. Pod tym samym linkiem możesz także zmienić swoje preferencje w zakresie tego, jakie pliki cookies zapisują się na Twoim urządzeniu.

7. Zmiana informacja o przetwarzaniu danych osobowych i plikach cookies ENEA S.A.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych i plikach cookies ENEA S.A., w szczególności o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strefy Zakupów. Aktualny tekst polityki prywatności i plikach cookies Enea S.A. zawsze znajduje się na stronie Strefy Zakupów oraz na stronie: https://www.enea.pl/pl/polityka-cookies

8. Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z ochroną danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strefy Zakupów można się skontaktować z nami pod adresem e-mail: esa.iod@enea.pl