POLITYKA PRYWATNOŚCI STREFY ZAKUPÓW ENEA S.A.

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Strefy Zakupów oraz Administratorem Państwa danych osobowych jest ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań. Dane osobowe przekazane przez Klientów za pośrednictwem formularzy elektronicznych dostępnych na stronach Strefy Zakupów (w tym adresy pocztowe, numery telefonów i adresy e-mail, a także nr pesel) są gromadzone i wykorzystywane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu:

 • założenia konta i rejestracji Użytkowników;
 • realizacji zamówień;
 • obsługi posprzedażowej (zwroty, reklamacje);
 • udzielania odpowiedzi na zadawane pytania;
 • wystawiania faktur;
 • zawierania umów sprzedaży energii elektycznej;
 • przesyłania Newslettera do zarejestrowanych subskrybentów;
 • realizacji akcji marketingowych pod warunkiem, że Klient zaznaczył zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację zamówień, a także kontakt z Państwem i skorzystanie z niektórych funkcjonalności oferowanych w Strefie Zakupów. Każdy Klient, który przekazuje swoje dane osobowe w związku z korzystaniem ze Strefy Zakupów ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 roku poz. 1182).

Każdy Klient może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych w dowolnym momencie wysyłając e-mail na adres: kontakt@strefa.enea.pl.

W przypadku skorzystania przez Klienta z płatności elektronicznych, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Strefę Zakupów.

Administrator gromadzi informacje dotyczące interakcji ze Strefą Zakupów i usługami w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Strefy Zakupów oraz dostosowywania jej do potrzeb Klienta.

2. Subskrypcja newslettera

W przypadku chęci subskrybowania newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Klient może w każdym czasie zrezygnować z dalszej subskrypcji logując się na swoje konto w Strefie Zakupów lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

3. Jak są chronione dane osobowe Klientów?

Administrator wdrożył rozwiązania przyjęte w polityce bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych Klientów. Najważniejsze elementy systemu ochrony danych osobowych:

 • Certyfikat SSL.
 • Zgromadzone zbiory danych osobowych chronione są przez Administratora danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1182) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Dostęp do danych osobowych mają tylko wybrani pracownicy Administratora danych osobowych, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy. Rejestr zbiorów danych osobowych dostępny jest u Administratora Bezpieczeństwa Informacji w siedzibie administratora danych.
 • Administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych zgromadzonych w związku z korzystaniem przez Klientów ze Strefy Zakupów osobom trzecim za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów lub za zgodą osób, których dane są przekazywane. W tym przypadku osoba trzecia jest zobowiązana w umowie do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych na poziomie nie niższym niż obowiązuje w spółce Administratora. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zgromadzonych danych organom państwowym będą one udostępnione.
 • System IT Strefy Zakupów spełnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

4. Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Strefę Zakupów (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając Strefę Zakupów). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Informacje zawarte w plikach Cookies zbieramy w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi informacyjnej prowadzonej w sieci Internet. Jeśli Klient tego nie chce, może zmienić odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce i wyłączyć możliwość przyjmowania ciasteczek.

Utworzenie pliku Cookie w żaden sposób nie narusza prywatności Klienta. Informacje w nim zawarte mogą zostać wykorzystane jedynie przez naszą stronę internetową. Wyłączenie obsługi plików Cookie nie wpływa negatywnie na zawartość lub działanie naszych stron.

Klient może skasować pliki Cookies ze swojego urządzenia po zakończeniu korzystania ze Strefy Zakupów. Informację o tym jak, to zrobić można znaleźć w plikach pomocy przeglądarki internetowej, z której Klient korzysta.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

5. Prawo do dostępu, modyfikacji i usuwania danych

Każdemu Użytkownikowi przekazującemu dane osobowe, Administrator gwarantuje prawo dostępu, modyfikacji i usuwania tych danych. W przypadku serwisów obsługiwanych automatycznie, działania te może wykonać sam Klient, w przypadku gdy nie została udostępniona taka forma wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres podany w punkcie 7.

6. Zmiana polityki prywatności Strefa Zakupów

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strefy Zakupów. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się na stronie Strefy Zakupów.

7. Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z ochroną danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strefy Zakupów można się skontaktować z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@strefa.enea.pl.